AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
X. Spotkanie Platformy Interesariuszy projekt EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015

W dniu 29 września 2015 w Hotelu Molo w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów odbyło się X. Spotkanie Platformy Interesariuszy projektu EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”. Patronat nad Spotkaniem objęli: Minister Środowiska, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego.

Cykliczne spotkania kluczowych instytucji i środowisk związanych zarówno z obszarem zlewni rzeki Pilicy, jak i z problemami podejmowanym przez projekt, czyli kwestią poprawy stanu jakości wód, zanieczyszczeniami obszarowymi oraz zmierzaniem w kierunku osiągnięcia dobrego stanu wód wymaganego poprzez dyrektywy wodne Unii Europejskiej. Zbudowanie płaszczyzny działania, spotkań i dyskusji, a także integracja wielu środowisk i instytucji w ramach Platformy Interesariuszy były fundamentalne dla przebiegu oraz powodzenia projektu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji, samorządów lokalnych, organizacji i stowarzyszeń. Niezmiernie cieszy fakt, że podczas podsumowania projektu w konferencji uczestniczyły zarówno instytucje z poziomu lokalnego i regionalnego, a także krajowego. W X. Spotkaniu brały udział 50 osoby, w tym 38 uczestników z 23 zaproszonych instytucji:

 • Ministerstwo Środowiska;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi;
 • Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi;
 • Starostwo Powiatu Opoczyńskiego;
 • Starostwo Powiatu Piotrkowskiego;
 • Urząd Miasta Piotrków Trybunalski;
 • Urząd Miasta Przedbórz;
 • Urząd Miasta Sulejów;
 • Urząd Miasta Wolbórz;
 • Urząd Gminy Łęki Szlacheckie;
 • Urząd Gminy Mniszków;
 • Urząd Gminy Sławno;
 • Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki;
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy;
 • Katedra Inżynierii Wodnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Polski Związek Wędkarski Okręg Piotrków Trybunalski;
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
 • Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”;

Otwarcia spotkania dokonała Pani Iwona Gawłowska, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Następnie głos zabrali Pani Elżbieta Radziszewska, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Dorota Niedziela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pan Ryszard Deluga, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Spotkanie X Platformy Interesariuszy było jednocześnie konferencją podsumowującą i zamykającą realizację projektu EKOROB. Przedstawiono główne osiągnięcia projektu  związane z ograniczaniem zanieczyszczeń obszarowych, kwestie związane z komunalnymi źródłami zanieczyszczeń, analizy oraz systemy wykorzystane w projekcie, m.in. modelowanie SWAT. Jednym z głównych celów spotkania była próba zidentyfikowania czynników umożliwiających wdrażanie opracowanego w ramach projektu Programu działań, czyli najważniejszego dokumentu zbiorczego zawierającego analizę sytuacji w zlewni oraz szereg rozwiązań dostosowanych do konkretnych warunków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Podczas spotkania zostały przedstawione następujące prezentacje:

 • Perspektywy zastosowania Ekohydrologii dla eliminacji zagrożeń i maksymalizacji szans we wdrażaniu dyrektyw wodnych Komisji Europejskiej. Maciej Zalewski, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN
 • Strategia rozwoju obszaru doliny Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego. Marcin Pawlak, Z-ca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Wykorzystanie modelu SWAT do kwantyfikacji obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni Pilicy. Paweł Marcinkowski, Katedra Inżynierii Wodnej, SGGW
 • Stan zaawansowania wdrażania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze zlewni Pilicy. Marta Barszczewska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach niezurbanizowanych zlewni Pilicy. Franciszek Bydałek. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
 • Efektywność roślinnych stref buforowych w krajobrazie rolniczym oraz wysokoefektywnych stref ekotonowych skonstruowanych w linii brzegowej zbiornika Sulejowskiego. Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
 • Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. Wojciech Frątczak, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na zakończenie dnia uczestnicy X. Spotkania uczestniczyli w wizycie na poligonach demonstracyjnych projektu LIFE + EKOROB w Zarzęcinie i Barkowicach. Na pierwszym poligonie uczestnicy zapoznani zostali z zastosowanymi w ramach projektu rozwiązaniami: wysokoefektywną strefą ekotonową z barierą biogoechemiczną skonstruowaną dla podczyszczania wód zanieczyszczonych związkami fosforu wód podziemnych oraz wód opadowych. W Barkowicach omówiono m.in. zastosowaną wysokoefektywną strefę ekotonową ze ścianą denitryfikacyjną dla redukcji związków azotu w wodach podziemnych dochodzących do Zbiornika Sulejowskiego. Oprócz tego uczestnicy zostali zaznajomieni z charakterystyką obszarów, na których zlokalizowane są poligony oraz wzięli udział w pokazie poboru prób i ich terenowych analizach – cyklicznie wykonywanych w ramach projektu.

O wydarzeniu także na stronach internetowych:

https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25201_projekt_ekorob_jak_ekologicznie_zmniejszac_ilosc_zwiazkow_fosforu
_i_azotu_w_wodach.html

http://www.lekiszlacheckie.pl/component/content/article/55-aktualnoci/779-konferencja-podsumowujca-projekt-ekorob-.html

http://warszawa.rzgw.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-projekt-ekorob

http://www.radiofama.com.pl/content/zalew-sulejowski-tematem-konferencji

 

 

powrót